چند نکته برای حفظ نباتات

چند نکته: برای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید. برای افزایش رشد ریشه، تشکیل گل و میوه از کود فسفر استفاده کنید. برای مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها از کود پتاسیم استفاده کنید. برای کمک به جذب عناصر غذایی از کود منیزیم استفاده کنید. برای رشد...

علت جذب نشدن کلسیم از طریق ریشه در تابستان

کلسیم زمانی از طریق ریشه جذب می‌شود که در انتهای ریشه های مویین لایه کاسپاریوم تشکیل نشده باشد، در بهار با درجه حرارت کمتر از ۲۵ درجه و همچنین در پاییز هنوز لایه کاسپاری تشکیل نشده لذا جذب کلسیم از طریق ریشه انجام میشود و در اندامهای گیاهی ذخیره میگردد.با افزایش درجه...

چگونه کود حیوانی را آماده بهره برداری کنیم

آماده کردن و پوساندن کود حیوانی باید در شرایط بدون نور صورت گیرد. شما می توانید گوشه ای از باغچه را گودالی به عمق ٥-١ متر و به قطر دلخواه حفرکرده ، کود را در آن بریزید روی کود را آبپاشی کرده و به ازای ٥٠ کیلوگرم کود حیوانی ١٠ گرم کود اوره بر روی آن پخش کنید به همین...

علایم کلروز یا زردی :

۱ -علایم کمبود روی برگهای جوان ظاهر میگردد در حالیکه برگهای پیر سبز و سالم هستند: کمبود کلسیم یا ، مس ، یا آهن ، یا گوگرد ۲ -علایم کمبود روی برگهای پیر ظاهر میگردد در حالیکه برگهای جوان سبز و سالم هستند: کمبود ازت ، فسفر ، پتاسیم ۳ -در برگهای جوان در مراحل اولیه کلروز...

☢اختلاط سموم☢

اختلاط سموم و یا کودها عمدتا بخاطر صرفه جویی در وقت و هزینه سمپاشی صورت میگیرد این در حالی است چند افت و بیماری همزمان در باغ یا مزرعه وجود دارد و کشاورز بدون اطلاع از واکنش منفی اختلاط شیمیایی ( چون اختلاط یا عدم اختلاط فیزیکی ظاهرا معلوم میشود)، اقدام به مخلوط دو یا...
خدمات کشاورزی نهال