روز: می 4, 2019

روش‌های جلوگیری از سرما زدگی بهاره

روش‌های جلوگیری از سرمای زدگی بهاره روش‌های مختلفی برای جلوگیری از سرمای دیررس بهاره وجود دارد که می‌تواند جوانه‌های گل و میو‌های تازه تشکیل شده درختان میوه را از سرما زدگی محافظت کند. ۱- انتخاب ارقام دیر گل در مناطقی که احتمال خطر سر مایه دیر رس بهاره است با توجه به تاریخ گلدهی ارقام …

روش‌های جلوگیری از سرما زدگی بهاره خواندن بیشتر & raquo؛

خدمات کشاورزی نهال