ماه: می 2019

پوسیدگی ریشه

“پوسيدگي ريشه ” پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه در بیشتر کشورهای میوه خیز جهان در باغ های میوه های دانه دار،هسته دارو خشکباری مخصوصا پسته،گردو و بادام شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها وارد می سازد. نشانه ها روی اندام های هوایی،ضعف عمومی و کم برگ شدن درختان و پدیدار شدن زردی خفیف در …

پوسیدگی ریشه خواندن بیشتر & raquo؛

لب شتری درختان هلو

دلایل بیماری قارچی پیچیدگی برگ هلو پراکندگی جهانی داشته و در بیشتر مناطق تولید هلو و شلیل شایع است. این بیماری اصولاً در مناطق گرم و خشک شیوع ندارد و بیشتر در نواحی خنک و مرطوب خسارت وارد می سازد. در استانهای تهران ، شیراز، اصفهان، مازندران، گلستان، آذربایجان ،زنجان و خراسان ، معمولاً در …

لب شتری درختان هلو خواندن بیشتر & raquo؛

روش‌های جلوگیری از سرما زدگی بهاره

روش‌های جلوگیری از سرمای زدگی بهاره روش‌های مختلفی برای جلوگیری از سرمای دیررس بهاره وجود دارد که می‌تواند جوانه‌های گل و میو‌های تازه تشکیل شده درختان میوه را از سرما زدگی محافظت کند. ۱- انتخاب ارقام دیر گل در مناطقی که احتمال خطر سر مایه دیر رس بهاره است با توجه به تاریخ گلدهی ارقام …

روش‌های جلوگیری از سرما زدگی بهاره خواندن بیشتر & raquo؛

خدمات کشاورزی نهال