آماده کردن و پوساندن کود حیوانی باید در شرایط بدون نور صورت گیرد. شما می توانید گوشه ای از باغچه را گودالی به عمق ٥-١ متر و به قطر دلخواه حفرکرده ، کود را در آن بریزید روی کود را آبپاشی کرده و به ازای ٥٠ کیلوگرم کود حیوانی ١٠ گرم کود اوره بر روی آن پخش کنید به همین اندازه کود فسفره و پتاسه نیز می توانید اضافه کنید.

پس از پر شدن گودال ، سطح مواد را با خاک بپوشانید و کود را کاملا  فشرده کرده تا هوای درون کود فشرده شود آنرا با پلاستیک بپوشانید، پس از ٣ الی ٦ ماه کود پوسیده آماده مصرف  است .

به کود حیوانی کاه ، پس مانده مواد غذایی خانگی ، برگ و شاخه های نرم گیاهان و ضایعات سبزی و صیفی و زباله های خانگی قابل تجزیه را اضافه کنید، به این ترتیب کمپوستی به دست می آید که برای تقویت خاک ارزش زیادی دارد.

روش دیگر پوساندن ، انباشتن و فشردن کودحیوانی مخلوط با کاه ، درون زمین و اضافه کردن کود اوره به طریق بالاست ، پس از آبپاشی کردن باید روی آنرا با پلاستیک سیاه یا پارچه برزنتی کاملا  بوپشانید و هر دو هفته یکبار کود را بهم زده و پس از فشردن، دوباره روی آنرا بوپشانید تا کاملا  پوسیده شود

:روش تولید کود کمپوست گیاهی :

گودالی به عمق ٥ متر حفر کرده و در ته گودال جهت نفوذ هوا چند قطعه چوب یا شاخ و برگ خرما روی هم قرار می دهیم ، سپس باقیمانده سبزیجات ، پوست میوه ، برگ های خشک درختان ، علف های هرز و پس مانده غذا را که هر روز درمنزل تولید می شود به صورت طبقه طبقه دراین گودال ریخته وهر دفعه که مواد اضافه می شود روی آنرا آبپاشی میکنیم .

 علاوه بر آنکه کود گاوی پوسیده را با آب به صورت دوغاب در آورده و درحین پر شدن گودال لا به لای مواد می ریزیم ، در هر لیه مقداری کود اوره به صورت دستپاش به مواد اضافه کرده و پس از پر شدن گودال روی آنرا با پلاستیک پوشانده و از اطراف کاملا  زیر خاک می بریم تا هوا به داخل گودال نفوذ نکند. هر ٣ ماه یکبار مواد داخل گودال را با بیل بهم می زنیم تا کاملا  زیر و رو شوند. دوباره با پلاستیک می پوشانیم ، چنانچه مواد خشک شده باشد تا حدی که گندنزند، دوباره روی آن آبپاشی میکنیم پس از گذشت یکسال مواد پوسیده می شود که پس از سرند کردن و جدا کردن چوب های اضافه ، قبل از کاشت به زمین اضافه می شود.

در مصرف  کود کمپوست صرفه جویی نکنید و به هر اندازه که در دسترس باشد می توانید در زمین سبزی کاری استفاده کنید. روش تشخیص پوسیده و آماده بودن کود کمپوست ظاهر و بوی آن است . رنگ کود کاملا  قهوه ای می شود و هیچ بوی نامطلوبی ندارد. 

خدمات کشاورزی نهال