چند نکته برای حفظ نباتات

چند نکته: برای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید. برای افزایش رشد ریشه، تشکیل گل و میوه از کود فسفر استفاده کنید. برای مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها از کود پتاسیم استفاده کنید. برای کمک به جذب عناصر غذایی از کود منیزیم استفاده کنید. برای رشد...

علت جذب نشدن کلسیم از طریق ریشه در تابستان

کلسیم زمانی از طریق ریشه جذب می‌شود که در انتهای ریشه های مویین لایه کاسپاریوم تشکیل نشده باشد، در بهار با درجه حرارت کمتر از ۲۵ درجه و همچنین در پاییز هنوز لایه کاسپاری تشکیل نشده لذا جذب کلسیم از طریق ریشه انجام میشود و در اندامهای گیاهی ذخیره میگردد.با افزایش درجه...

چگونه کود حیوانی را آماده بهره برداری کنیم

آماده کردن و پوساندن کود حیوانی باید در شرایط بدون نور صورت گیرد. شما می توانید گوشه ای از باغچه را گودالی به عمق ٥-١ متر و به قطر دلخواه حفرکرده ، کود را در آن بریزید روی کود را آبپاشی کرده و به ازای ٥٠ کیلوگرم کود حیوانی ١٠ گرم کود اوره بر روی آن پخش کنید به همین...

علایم کلروز یا زردی :

۱ -علایم کمبود روی برگهای جوان ظاهر میگردد در حالیکه برگهای پیر سبز و سالم هستند: کمبود کلسیم یا ، مس ، یا آهن ، یا گوگرد ۲ -علایم کمبود روی برگهای پیر ظاهر میگردد در حالیکه برگهای جوان سبز و سالم هستند: کمبود ازت ، فسفر ، پتاسیم ۳ -در برگهای جوان در مراحل اولیه کلروز...

☢اختلاط سموم☢

اختلاط سموم و یا کودها عمدتا بخاطر صرفه جویی در وقت و هزینه سمپاشی صورت میگیرد این در حالی است چند افت و بیماری همزمان در باغ یا مزرعه وجود دارد و کشاورز بدون اطلاع از واکنش منفی اختلاط شیمیایی ( چون اختلاط یا عدم اختلاط فیزیکی ظاهرا معلوم میشود)، اقدام به مخلوط دو یا...

تغذیه درخت گردو

براساس تجربه و علم تشکیل میوه­ی درخت گردو بستگی کامل به ذخیره و تراکم مواد غذایی خاک دارد. عدم کوددهی و ضعف درخت، موجب ضعف فیزیولوژیکی و افزایش حساسیت درخت به تنش‌های دمائی از جمله کاهش مقاومت سرشاخه‌ها به سرما و افزایش حساسیت درخت به تنش خشکی می‌گردد. علاوه بر این...

علل ریزش گل و میوه در درختان میوه

علل ریزش گل و میوه در درختان میوه دلایل زیادی در مورد ریزش میوه قبل از رسیدن وجود دارد. بی جهت نگران نشوید ، ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علت این ریزش را مشخص نمود و با انجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی...

پوسیدگی ریشه

“پوسيدگي ريشه ” پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه در بیشتر کشورهای میوه خیز جهان در باغ های میوه های دانه دار،هسته دارو خشکباری مخصوصا پسته،گردو و بادام شیوع دارد و خسارت هنگفتی به آنها وارد می سازد. نشانه ها روی اندام های هوایی،ضعف عمومی و کم برگ شدن درختان...

لب شتری درختان هلو

دلایل بیماری قارچی پیچیدگی برگ هلو پراکندگی جهانی داشته و در بیشتر مناطق تولید هلو و شلیل شایع است. این بیماری اصولاً در مناطق گرم و خشک شیوع ندارد و بیشتر در نواحی خنک و مرطوب خسارت وارد می سازد. در استانهای تهران ، شیراز، اصفهان، مازندران، گلستان، آذربایجان ،زنجان و...

روش‌های جلوگیری از سرما زدگی بهاره

روش‌های جلوگیری از سرمای زدگی بهاره روش‌های مختلفی برای جلوگیری از سرمای دیررس بهاره وجود دارد که می‌تواند جوانه‌های گل و میو‌های تازه تشکیل شده درختان میوه را از سرما زدگی محافظت کند. ۱- انتخاب ارقام دیر گل در مناطقی که احتمال خطر سر مایه دیر رس بهاره است با توجه به...
خدمات کشاورزی نهال